Ossett Trinity 40 - 14 Clayton

Saturday 17th November 2018
KO: 2:00 PM
40-14 FT